InfoComm 2019: Telycam Exhibits Its 4K USB 3.0 PTZ Camera System

InfoComm 2019: Telycam Exhibits Its 4K USB 3.0 PTZ Camera System