InfoComm 2019: Shenzhen Frida Showcases Its 3D “Hologram” Fan LED Display

InfoComm 2019: Shenzhen Frida Showcases Its 3D “Hologram” Fan LED Display