InfoComm 2017: beyerdynamic Shows UHF Mid Range TG 500 Wireless System

InfoComm 2017: beyerdynamic Shows UHF Mid Range TG 500 Wireless System