CEDIA 2017: Thenos Showcases henri Mounting Solution

CEDIA 2017: Thenos Showcases henri Mounting Solution